Regulamente

Regulamentul  de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Viișoara

Regulament intern al Biroului Poliţiei Locale Viișoara

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al comunei Viișoara

Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei comunei Viișoara

Regulament de organizare și desfășurare a transportului greu pe raza Comunei Viișoara + HCL