Lista funcţiilor din cadrul unității administrativ teritoriale Comuna Viișoara, în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform prevederilor art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice