Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Viișoara

Registru Evidență HCL

Registru Proiecte HCL