HG nr.3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la Legea vanătorilor și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia precum și o sinteză care vizează obligațiile primarilor.