Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor la examenul de promovare în grad profesional

REZULTATUL la proba scrisă a examenului pentru promovare în grad profesional imediat superior celui inspector, clasa I, grad profesional pentru care candidează: superior, în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe. Impozite Locale
Examen organizat în data de 06 martie 2023 – proba scrisă